Vivan. Je kan beter ondernémen.

Salarisadministratie en advies

Van salarisadministratie tot CAO-advies

Salarisadministratie

Het bijhouden van een salarisadministratie is meer dan alleen het berekenen van het brutoloon en het nettoloon. De verwerking komt iedere maand terug waarbij de kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn. Hierbij heeft u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en de verzuimproblematiek. Door de snel veranderende en vaak complexe wetgeving is het niet altijd eenvoudig om de kennis op dit gebied op peil te houden en is het voor kleine en middelgrote bedrijven tijdrovend.

Binnen Vivan accountants - adviseurs  zijn 4 salarismedewerkers werkzaam, verdeeld over onze 3 vestigingen, die allen ervaring hebben met de salarisverwerking in uw sector.

Wij berekenen de salarissen op basis van de door u verstrekte gegevens. Over de wijze van aanlevering van de gegevens en dergelijke overleggen wij vooraf met u.

Wij streven ernaar de salarissen binnen 24 uur maar uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de verstrekte gegevens verwerkt te hebben, proforma berekeningen worden veelal per omgaande berekend.


Onze werkzaamheden betreffen o.a:

het periodiek verwerken van de aangeleverde mutaties in uw salarisadministratie;
de periodieke loonaangifte bij de belastingdienst;
de periodieke pensioenaangifte bij het bij u van toepassing zijnde pensioenfonds;
aan- en afmelden van nieuwe en vertrokken medewerkers;
controle van de afrekeningen van belastingdienst en uitvoeringsinstanties;
het aanmaken van betaalbestanden;
samenstellen van de loonjournaalposten;
samenstellen van proforma-berekeningen;
eindejaarsverwerking (aanlevering pensioenfonds en verzekeringsmaatschappijen);
opmaken arbeidsovereenkomst;
begeleiden in het voeren van een juiste salarisadministratie.

Ook vragen omtrent arbeidsrecht, wet Poortwachter en dergelijke kunt u bij ons neerleggen, deze handelen wij in samenwerking met onze juridische afdeling op adequate wijze af.

U heeft de keus om door ons de hele salarisadministratie te laten voeren of deels de salarisadministratie voor uw eigen rekening te nemen. Via onze online module kunt u alle periodieke mutaties via ons portaal doorgeven en zal Vivan accountants – adviseurs zorg dragen voor de correcte afhandeling in de salarisadministratie.