Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeerde bedrijven

09-05-2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft alle bedrijven, die geblokkeerd zijn in het onderzoek naar onregelmatigheden bij het registreren van runderen in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R), een ontheffing om kalveren, die geboren zijn na 1 januari 2018, af te voeren van het bedrijf. De bedrijfsblokkade van de bedrijven blijft verder van kracht. De betreffende bedrijven hebben inmiddels hierover een brief ontvangen.

De uitzonderingspositie voor deze kalveren wordt toegekend om dierenwelzijnsproblemen op de bedrijven te voorkomen. Deze kalveren, die zijn geboren na 1 januari 2018, maken geen onderdeel uit van het onderzoek naar onregelmatigheden met I&R. De ontheffing voor dieren geboren na 1 januari 2018 geldt vanaf 4 mei 2018. De NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zorgen ervoor dat betrokken veehouders via een schriftelijk besluit en een bericht in "Mijn RVO.nl" worden ge├»nformeerd. Daarnaast worden de ontheffingen zo snel mogelijk op dierniveau zichtbaar in het I&R systeem. Het kan tot na het weekend duren voordat dit voor alle betrokken bedrijven is geregeld. Het is echter van groot belang dat alleen kalveren worden afgevoerd waarvan de registratie geheel correct is.