Vivan. Je kan beter ondernémen.

Verruiming voorwaarden no-risk polis UWV

29 maart 2017 14:42 Bent u werkgever dan bent u mogelijk bekend met de zogenaamde No Risk polis van het UWV. Kort gezegd betekent dit dat u werknemers met bijvoorbeeld een WIA- of WSW-indicatie minder risicvol in dienst kunt nemen. Het UWV staat namelijk langere tijd garant voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Wordt de werknemer met WIA- en/of WSW-indicatie  weer ziek, dan neemt UWV de loondoorbetalingsverplichting dus over. 
Onlangs is deze regeling (tijdelijk) verruimd. De regeling staat nu ook open voor mensen die:

1: bij hun vorige werkgever ziek uit dienst zijn gegaan (en daardoor in de Ziektewet zijn beland); of
2: ziek zijn geworden vanuit een WW situatie. 

Voorwaarde is wel dat die periode van ziekte tenminste 52 weken heeft geduurd.

Door deze verruiming is het in veel gevallen niet langer noodzakelijk dat de werknemer hoeft te beschikken over een WIA- of WSW indicatie. Daarmee komt hij/zij dus in een eerder stadium in aanmerking voor de No Risk Polis.

Het UWV kent de premiekorting ambtshalve toe. In veel gevallen zal dit betekenen dat vooraf met UWV moet worden overlegd over de specifieke casus. 

Een vrij eenvoudig traject, omdat de werknemer gedurende de Ziektewetperiode een case manager van het UWV krijgt toegewezen.  

Het gaat om een experiment voor de duur van 5 jaar. De verruiming geldt derhalve tot 15 maart 2022.
Meer weten over deze no-riskpolis? Neem dan gerust contact met ons op of kijk op www.uwv.nl
Er zijn nog geen reacties.

Laat een reactie achter