Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

WOZ-beschikking goed controleren

08-03-2018

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vast. De WOZ-beschikking van dit jaar is gebaseerd op de waarde per 1 januari 2017.

De WOZ-waarde is voor veel belastingen van belang:

 • onroerende zaakbelasting;
 • afschrijvingspotentieel bedrijfsgebouwen;
 • eigenwoningforfait;
 • waardering woningen in box 3;
 • waterschapsbelasting;
 • gemeentelijke heffingen;
 • erf- en schenkbelasting.

Het is daarom verstandig de WOZ-beschikking kritisch te bekijken. Voor een goede beoordeling is het raadzaam om het onderliggende taxatierapport op te vragen.

Bij de beoordeling van de beschikking moet gedacht worden aan de volgende zaken:

 • Zijn de gegevens, zoals bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc, correct?
 • Is voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, aanwezigheid van asbest, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een slechte marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geĆ«xploiteerde landbouwgronden?

Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Schakelt u een deskundige in voor het bezwaarschrift en leidt dit tot een correctie van de aanslag, dan heeft u recht op een kostenvergoeding.