Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Extra betaling jonge landbouwers 2018

08-03-2018

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. De extra betaling bedroeg in 2017 € 45,38 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag over 2018 wordt later dit jaar bekend gemaakt en geldt voor maximaal 90 hectare.

Wijziging vanaf 2018
Men kan per 2018 maximaal vijf jaar lang het extra bedrag krijgen. De vijf jaar wordt berekend vanaf het jaar dat de extra betaling voor het eerst is aangevraagd. Volgens de oude regels werd het aantal jaren, dat men al eerder blokkerende zeggenschap had, afgetrokken van de maximale vijf jaar. Het kan derhalve voorkomen dat men in 2015 en 2016 een extra betaling heeft verkregen, in 2017 niet meer in aanmerking kwam wegens vijf of meer jaren blokkerende zeggenschap en op grond van de nieuwe regels in 2018 en 2019 wel weer in aanmerking komt.

Voorwaarden
Voor de extra betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • Men is jonger dan 41 jaar in het jaar dat het bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt en waarin men voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft.
 • De blokkerende zeggenschap en de datum van de zeggenschap moet uiterlijk 15 mei 2018 zijn ingegaan. Dit moet blijken uit de registratie van de KvK. Deze registratie moet overeenkomen met wat er in de schriftelijke overeenkomst of de statuten van het bedrijf staat.
 • Men heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 januari 2013 tot en met 15 mei 2018. Dit geldt voor de volgende situaties:
  o Men oefent als natuurlijk persoon voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam.
  o Men is als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap en men heeft blokkerende zeggenschap.
  o Men is als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting en men heeft blokkerende zeggenschap.
 • Men is (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, is het eerste landbouwbedrijf dat men als bedrijfshoofd heeft opgericht of waarin men zeggenschap heeft verkregen.
 • Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, heeft niet eerder de extra betaling toegekend gekregen voor een andere jonge landbouwer.