Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Controle I&R-systeem bij rundveehouders

01-02-2018

De NVWA zet de komende periode de controles voort bij de bedrijven waarbij in het I&R-systeem onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen zijn geregistreerd. Ook op afvoer van verdachte dieren (bij export, het slachthuis of andere verplaatsingen) wordt gecontroleerd. Verder zijn databestanden van derden gevorderd, waarmee de overtredingen administratief vastliggen.

Analyse
Uit een analyse van RVO.nl komt naar voren dat op circa 7.700 bedrijven sprake is van onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen. Op 22 januari heeft de NVWA een steekproef bij bedrijven gedaan, waarbij is vastgesteld dat er onregelmatigheden voorkomen in het I&R-systeem. De bedrijven waar na inspectie deze onregelmatigheden zijn vastgesteld, zijn geblokkeerd.

Herstel I&R-omissies
Het is van belang dat de I&R-omissies volgens de spelregels worden hersteld. De handelwijze hiervoor staat uitgebreid beschreven op de site van RVO.nl.

Van de I&R-registratie van bedrijven is een foto gemaakt. De onregelmatigheden liggen daarmee vast. Deze worden ondersteund door andere administraties die inmiddels zijn gevorderd. RVO.nl en de NVWA monitoren wijzigingen die in het I&R-systeem worden aangebracht.

Sancties
Wanneer wordt vastgesteld dat een veehouder de I&R-registratie heeft gemanipuleerd, zijn hieraan de volgende consequenties verbonden:

  • Het bedrijf wordt op slot gezet tot de registratie is hersteld.
  • De veehouder loopt risico op strafrechtelijke vervolging terzake van overtreding van de Wet op de economische delicten (WED) en art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte). Op deze misdrijven staan geldboetes en gevangenisstraffen. De straffen worden bepaald door het Openbaar Ministerie en de rechter. Veroordelingen leveren een strafblad op.

Vervolgens loopt de veehouder kans op de volgende financiƫle maatregelen:

  • Terugvordering van de GLB-inkomenssteun (korting kan oplopen van 20% tot 100%).
  • Nacalculatie en daarmee naheffing in het kader van het fosfaatreductieplan.