Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

NVWA controleert stalklimaat varkens

12-01-2018

De NVWA is deze maand gestart met inspecties om te controleren of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren. In het Besluit houders van dieren staat dat het klimaat niet schadelijk mag zijn voor het dier. Varkenshouders mogen zelf bepalen hoe zij voor een goed stalklimaat zorgen.

De NVWA-inspecteurs maken bij de controle gebruik van vijf kenmerken die een indicatie geven of het stalklimaat schadelijk is of niet. Dit zijn:

  • concentraties koolstofdioxide en ammoniak in de lucht;
  • mate van roodheid en/of bevuiling in de ogen;
  • mate van oorbijten;
  • mate van staartbijten;
  • mate van bevuiling van de dieren.

Als bij inspectie blijkt dat het stalklimaat niet in orde is, moet de varkenshouder maatregelen nemen en kan de NVWA bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. Ook kunnen de bevindingen van de NVWA leiden tot een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag.