Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Afschrijvingsnormen agrarische bedrijfsgebouwen

04-01-2018

Vanaf het boekjaar 2017 gelden er fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen. Bij gebroken boekjaren moeten deze normen gebruikt worden voor investeringen die na aanvang van het boekjaar 2017/2018 in gebruik zijn genomen. Het gaat daarbij om "nieuw gebouwd". Daarvan is evenzeer sprake in geval van een zodanig ingrijpende verbouwing dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Afschrijving is alleen mogelijk via de lineaire methode. Per functie/sector zijn normen vastgesteld voor de afschrijvingsduur en de restwaarde. Uitgangspunt voor de afschrijvingsnorm is de functie die het bedrijfsgebouw bij eerste ingebruikname heeft. Als de functie na ingebruikname wijzigt, moet opnieuw vastgesteld worden of de elementen van de afschrijving (levensduur en restwaarde) aanpassing behoeven.

Overzicht afschrijvingsnormen
Soort gebouw afschrijving per jaar (%)  restwaarde (%)
Werktuigenloodsen   3  4
Bewaarloodsen  3  4
Varkensschuren   5  5
Overige veeschuren   4  4
Gebouwen voor champignonteelt  5  10

Afschrijving is in principe mogelijk tot de restwaarde, maar daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de bestaande afschrijvingsbeperking tot maximaal 50% van de WOZ-waarde.