Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

04-01-2018

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden voor melkvee. In de wetgeving is een knelgevallenregeling opgenomen voor de volgende categorieën:

  • bedrijven met een minimaal 5% lagere veebezetting op 2 juli 2015 door bijzondere omstandigheden (bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband of een bloed- of aanverwant in de eerste graad of vernieling van de melkveestallen);
  • nieuw gestarte bedrijven (gestart met melken tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015);
  • bedrijven die betrokken zijn geweest bij de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur en daardoor of in 2015 over minder fosfaatruimte beschikten of op 2 juli 2015 minder vee hielden.

Voor elke categorie gelden aanvullende voorwaarden. De wijze van berekening van de extra toe te kennen fosfaatrechten is voor elke categorie anders. Wanneer men gebruik wil maken van de knelgevallenregeling, zal vóór 1 april een verzoek ingediend moeten worden bij RVO.nl. Daarvoor zullen diverse bewijsstukken overgelegd moeten worden. Indien men de bijzondere omstandigheid al heeft gemeld in het kader van de regeling fosfaatreductieplan, moet dit nogmaals gemeld worden voor de fosfaatrechten. Wanneer men ten aanzien van het fosfaatreductieplan een positief besluit heeft ontvangen, hoeven alle bewijsstukken niet nog een keer ingestuurd te worden.