Vivan. Je kan beter ondernémen.

RSS

Steun voor stoppende varkenshouder

07-09-2017

Varkenshouders, die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich in de periode tot en met 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit. Hierbij krijgen ze een financiële vergoeding om verantwoord te kunnen stoppen met de varkenshouderij op deze locatie. De Regeling Omgevingskwaliteit maakt onderdeel uit van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en wordt uitgewerkt door het onlangs opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV).

Inhoud regeling
De regeling biedt ondersteuning aan stoppende varkenshouders, die niet meedoen aan de stoppersregeling 2020 (gedoogbeleid bij Besluit emissiearme huisvesting). Aanvragen worden gerangschikt op basis van de gemeten impact op nabije burgerwoningen. De uitgekozen locaties ontvangen een vergoeding voor de varkensrechten (€ 105 excl. btw per recht in regio Zuid en € 70 in de regio’s Oost en Overig Nederland) en een vergoeding per aanwezig varken (€ 50 per vleesvarken en opfokzeug, € 175 tot € 250 per fokzeug en € 20 per gespeende big op een biggenopfok- of vleesvarkenslocatie). De maximale vergoeding bedraagt € 500.000.

Aanmelden
Aanmelding voor het beëindigen van de locatie is mogelijk tot 31 oktober 2017 via de website www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl. De aanvragen worden gerangschikt per regio (conform regio-indeling Meststoffenwet). Aanvragers krijgen voor het eind van dit jaar uitsluitsel. Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de geselecteerde locaties alle activiteiten met de bestemming ‘Intensieve veehouderij’ beëindigen (dus bijv. ook een pluimveetak op de locatie) en vervalt hun vergunning.

Uitgifte opgekochte varkensrechten
Vanaf 2018 zullen de opgekochte varkensrechten verkocht worden aan uitbreidende varkenshouders met een beter ontwikkelingsperspectief qua locatie.